พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีพุทธาภิเษกเบิกเนตรหลวงพ่อทันใจ


                     วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีพุทธาภิเษกเบิกเนตรหลวงพ่อทันใจ ณ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธาน