พิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากจังหวัดไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย


                     วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากจังหวัดไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน จิตอาสา เข้าร่วมพิธี ในวันนี้ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมพิธี