พิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดมณีบรรพตวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


                     วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ จังหวัดตากจัดพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดมณีบรรพตวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีพระเทพสิทธาคม เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำประกอบพิธีน้ำอภิเษก ในวันนี้ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีและปฏิบัติงานศาสนพิธี