โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๒


                     วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเวียงตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในวันนี้นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก เข้าร่วมงาน