งานวันผู้สูงอายุ และวันแห่งครอบครัว จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๖๒


                     วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันผู้สูงอายุ และวันแห่งครอบครัว จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน