ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


                     วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทศบาลเมืองตาก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก สำนักงานจังหวัดตาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก เป็นต้น ร่วมลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก