พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๒


                     วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จังหวัดตากจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารหอกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในวันนี้ ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมพิธีและปฏิบัติศาสนพิธี