พิธีเปิดอบรมพัฒนาทักษะพิธีกรรมทางด้านศาสนกิจในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2562


                     สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดอบรมพัฒนาทักษะพิธีกรรมทางด้านศาสนกิจในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2562 ณ วัดชัยชนะสงคราม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก