ติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และในโอกาสนี้ได้กราบลาพระเถระเพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์


                     นายสมพงษ์ หมวดไธสง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ได้ติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และในโอกาสนี้ได้กราบลาพระเถระเพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป