โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


                     สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีพระประสิทธิศีลคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และท่านรองสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ณ ห้องประชุมตากสิน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตาก