งานครบรอบ ๘๔ ปี ชาตกาล หลวงพ่อพระมหาวิบูลย์ พุทฺธญาโณ


                     วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสมพงษ์ หมวดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานครบรอบ ๘๔ ปี ชาตกาล หลวงพ่อพระมหาวิบูลย์ พุทฺธญาโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ ณ วัดโพธิคุณ ตำบลแม่ปะ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก