ประชุมฝ่ายเลขานุการ เพื่อขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์ ๖ ฝ่าย


                     วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์จังหวัดตาก จัดประชุมฝ่ายเลขานุการ เพื่อขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์ ๖ ฝ่าย ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการบันทึกประวัติของพระภิกษุสงฆ์ และการเก็บข้อมูลพระภิกษุเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข โดยมีพระครูโสภณชยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองตาก เป็นประธาน ในวันนี้นายสมพงษ์ หมวดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมประชุม