พิธีเปิด และเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้สอบบาลี ประโยค ๑-๒ และประโยค ป.ธ. ๓, ๔, ๕


                     วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสมพงษ์ หมวดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสุวิมล เทพแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา ร่วมพิธีเปิด และเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้สอบบาลี ประโยค ๑-๒ และประโยค ป.ธ. ๓, ๔, ๕ ณ วัดท่าไม้แดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี พระเทพสิทธาคม เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธาน และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ