พิธีปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ


                    วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสมพงษ์ หมวดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสุวิมล เทพแก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางรัตชนก บุญปล้อง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมพิธีปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ณ วัดดอนไชย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี พระเทพสิทธาคม เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธาน