พิธีมอบตราตั้ง เจ้าคณะอำเภอบ้านตาก เจ้าคณะอำเภอแม่สอด และเจ้าคณะอำเภอแม่ระมาด


                   วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะสงฆ์จังหวัดตาก จัดพิธีมอบตราตั้ง เจ้าคณะอำเภอบ้านตาก เจ้าคณะอำเภอแม่สอด และเจ้าคณะอำเภอแม่ระมาด ณ วัดแม่ตาว ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี พระพรหมโมลี รักษาการเจ้าคณะภาค ๕ เป็นประธาน และมอบตราตั้ง ในวันนี้ นายสมพงษ์ หมวดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก นำทีมข้าราชการเข้าร่วมพิธี และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อ่านตราตั้ง