พิธีทำบุญตักบาตร ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒


                   วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จังหวัดตาก โดยคณะสงฆ์จังหวัดตาก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากและทุกส่วนราชการ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดมณีบรรพตวรวิหารพระอารามหลวง ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน