สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง"

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง"

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรคปิดหู ปิดตา ปิดปาก


ROC เพราะทุจริตไม่ใช่เกม