ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

เรื่อง โกงข้อสอบ

เรื่อง ซื้อสิทธิขายเสียงเรื่อง หัวหน้าพาโกง********************************************************************************************************************

ไฟล์เสียง

1. มนุษย์เต่า คลิกที่นี่

2. เต่ากับคน คลิกที่นี่
3. โรคหัวหด คลิกที่นี่่