โครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” โครงการใน พระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

               วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมกับ วัดโคกพลู และโรงเรียนพลูหลวงวิทยา จัดโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” โครงการใน พระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วัดโคกพลู ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนพลูหลวงวิทยา จำนวน ๑,๕๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันนี้ พระประสิทธิศีลคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี และนายสมพงษ์ หมวดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ