พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พระราชวิทยาคม เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร พระอารามหลวง ภายในงานมีส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก    


ภาพ :เจ้าหน้าทีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก
ข่าว : อาภาภรณ์ ศุภสิน