กิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ (13 ก.ค. 59)

  วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายสมพงษ์ หมวดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ได้ร่วมกิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมีนายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ในงานมีการแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากได้ร่วมแจกถุงยังชีพผู้สูงอายุในครั้งนี้


ภาพ : รัตชนก บุญปล้อง

ข่าว : อาภาภรณ์ ศุภสิน