งานหล่อเทียน ณ โรงเรียนพลูหลวงวิทยา

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายสมพงษ์  หมวดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก วัฒนธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ โรงเรียนพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู) โดยมี พระประสิทธิศีลคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดตาก เจ้าอาวาสวัดโคกพลู เป็นประธานในพิธี 


ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก
ข่าว : อาภาภรณ์ ศุภสิน