กราบคาราวะเจ้าคณะจังหวัดตาก

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗  นายมนตรี  ชนะวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายจำเริญ  ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก เข้ากราบคาราวะเจ้าคณะจังหวัดตาก มหานิกาย วัดท่าไม้แดง เจ้าคณะจังหวัดตากธรรมยุต วัดสีตลาราม และรองเจ้าคณะจังหวัดตาก วัดโคกพลู ในโอกาสที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ในจังหวัดตาก