Get Adobe Flash player

คำขวัญจริยธรรม


วัคซีนต้านทุจริต


ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้117
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้680
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว773
mod_vvisit_counterเดือนนี้2674
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3145
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด121001

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 103.55.142.141
,
Now is: 2020-09-26 00:29

กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เรียงตามลำดับมาตรา  รายละเอียด

พระราชกำหนด

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 พ.ศ.2547 รายละเอียด 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 พ.ศ.2547  รายละเอียด

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพระพุทธศาสนา

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. 2551  รายละเอียด
ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2550  รายละเอียด
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บรักษาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินศาสนสมบัติและวัดร้าง พ..ศ.2552  รายละเอียด
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551  รายละเอียด
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการยกที่ดิน อาคาร ให้เป็นศาสนสมบัติกลาง พ.ศ. 2552  รายละเอียด
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการขอใช้อาคารสถานที่สถาบันพระสังฆาธิการ พ.ศ. 2550  รายละเอียด
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช พ.ศ. 2550  รายละเอียด
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม พ.ศ. 2543  รายละเอียด

กฎกระทรวง

กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505  รายละเอียด
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 (กำหนดการดูแลรักษาและการจัดศาสนสมบัติของวัด)  รายละเอียด
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505  รายละเอียด
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505  รายละเอียด
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 (กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีภิกษุอยู่จำพรรษา)  รายละเอียด
กฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานพระวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ. 2559   รายละเอียด


กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ทั่วไป

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  รายละเอียด
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุทางด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2539  รายละเอียด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549  รายละเอียด
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551  รายละเอียด
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   รายละเอียด